Informatie over Werkgeluk

Wetenschap & Bedrijfsleven

Inmiddels is er een overvloed aan informatie dat bevestigt dat geluk essentieel bijdraagt aan het welzijn van mensen en bedrijf. Er is tientallen jaren aan wetenschappelijk onderzoek uit de positieve psychologie. Internationaal onderzoeksbureau Gallup toont onderzoek na onderzoek aan hoezeer het welzijn van medewerkers doorwerkt op de prestaties en het succes van de organisatie. In de tussentijd ontstaan er allerlei initiatieven vanuit organisaties zelf, die als voorbeeld dienen over hoe het ook kan.

Werkgeluk is geen onbereikbaar ideaal.

Meer en meer wordt duidelijk dat geluk te belangrijk is om aan voorbij te gaan.

De keuze is aan ons.

 

Geluk leidt tot succes

Niet succes leidt tot meer geluk,
maar de formule werkt juist andersom.

'Succes zonder stress bestaat niet, overwerken hoort erbij'. 

'Zorg dat je aan je eigen trekken komt, niemand anders zal dat voor je doen'. 

Het zijn zakelijke uitspraken die ons doen geloven dat hard werken of 'buffelen' ons meer succes en geluk geeft.

Het omgekeerde blijkt het geval: juist geluk brengt ons succes. Gelukkige mensen leven langer, zijn innovatiever en succesvoller in hun werk dan ongelukkige mensen. Dus als we aandacht geven aan ons geluk nu, dan bouwen we pas echt aan ons succes.

We ervaren werkgeluk als:

  • we zin hebben om aan de slag te gaan en aan het einde van de dag weer vol positieve energie naar huis.

  • we een bijdrage leveren aan dingen die er voor ons toe doen en van betekenis zijn voor anderen en de organisatie.

  • we weten waar je voor staat, wat onze krachten zijn en die in praktijk brengen.

  • we op positieve wijze met elkaar samenwerken, elkaar stimuleren en motiveren.

  • we groeien als persoon en als organisatie en we zowel het succes als ook het falen vieren.

Met de WerkGelukMachine ontdekken we spelenderwijs wat ons 'werkgelukkig' maakt, wat er toe doet in ons werk.

doet het werk samen
 
IMG_3576.JPG

Geluk is beïnvloedbaar

Zo blijkt uit tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek in de positieve psychologie.

Wetenschappelijk onderzoek in de positieve psychologie bestudeert de krachten die mensen en gemeenschappen tot bloei laten komen. 

In deze wetenschap wordt geluk gezien als belangrijke buffer tegen werkstress en burn-out. Maar nog belangrijker, door bewuster te zijn van hun werkgeluk maken mensen zichzelf sterker (amplitie) en vitaler. Ze ontplooien zichzelf als ze werken vanuit hun intrinsieke motivatie en hun 'waarden in actie' (Values in Action). 

De zakelijke kijk op 'succes' blijkt veelal gestoeld op aannames die het tegenovergestelde bereiken en uiteindelijk demotiverend werken, met alle gevolgen van dien (stress, burn-out, conflicten)

Onderzoek uit de positieve psychologie toont aan welke psychologische processen er toe doen als het gaat om 'geluk'. De uitdaging is nu om deze nieuwe inzichten in praktijk te laten werken. En die uitdaging gaan we graag aan!

 

Werkgeluk doet er toe

En zeker voor bedrijven, als we kijken naar de cijfers van internationaal onderzoeksbureau Gallup.

Gelukkige medewerkers zijn meer betrokken bij de organisatie en hebben een significant positief effect op bedrijfsresultaten.

Medewerkers ervaren tot wel 50% minder werkstress en burn-out als de organisatie actief aandacht heeft voor het algehele welzijn van haar medewerkers.

Positieve aandacht voor het welzijn van medewerkers verspreidt zich binnen en buiten de organisatie (familie, vrienden, klanten e.a.). Het zogenoemde 'ripple-effect'.

Leidinggevenden zijn voor zo'n 70% bepalend zijn als het gaat om de betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf. Juist leidinggevenden zijn de belangrijke schakels binnen een bedrijf.

De cijfers uit het bedrijfsleven van Gallup laten ons zien hoe 'aandacht voor het welzijn van medewerkers' ver doorwerkt binnen het bedrijf. Gallup acht het van belang dat een leidinggevende aandacht heeft voor hun medewerkers als het gaat om: betekenisvol werken, sociale relaties, financiële zekerheid, gemeenschap en fysieke gesteldheid.

Schermafbeelding 2019-08-20 om 19.00.46.
 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Joep van den Beuken.

06 23 01 92 94

 

©2018 by Werkgelukmachine. Proudly created with Wix.com