top of page

Informatie over Werkgeluk

Wetenschap in het bedrijfsleven

Er is overvloed aan wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat geluk essentieel is voor het welzijn van mensen en bedrijf. Internationaal onderzoeksbureau Gallup laat zien dat aandacht voor het welzijn van medewerkers doorwerkt op prestaties en succes binnen organisaties. Nieuwe initiatieven laten zien dat werkgeluk echt kan. 

Werkgeluk hoeft geen onbereikbaar ideaal te blijven. De keuze is aan ons.

Geluk leidt tot succes

Niet succes leidt tot meer geluk,
maar de formule werkt juist andersom.

'Succes zonder stress bestaat niet, overwerken hoort erbij'. 

'Zorg dat je aan je eigen trekken komt, niemand anders zal dat voor je doen'. 

Het zijn zakelijke uitspraken die ons doen geloven dat hard werken of 'buffelen' ons meer succes en geluk geeft.

Het omgekeerde blijkt het geval: juist geluk brengt ons succes. Gelukkige mensen leven langer, zijn innovatiever en succesvoller in hun werk dan ongelukkige mensen. Dus als we aandacht geven aan ons geluk nu, dan bouwen we pas echt aan ons succes.

We ervaren werkgeluk als:

  • we zin hebben om aan de slag te gaan en aan het einde van de dag weer vol positieve energie naar huis.

  • we een bijdrage leveren aan dingen die er voor ons toe doen en van betekenis zijn voor anderen en de organisatie.

  • we weten waar je voor staat, wat onze krachten zijn en die in praktijk brengen.

  • we op positieve wijze met elkaar samenwerken, elkaar stimuleren en motiveren.

  • we groeien als persoon en als organisatie en we zowel het succes als ook het falen vieren.

Met de WerkGelukMachine ontdekken we spelenderwijs wat ons 'werkgelukkig' maakt, wat er toe doet in ons werk.

Schermafbeelding 2020-06-04 om 15.40.02.
Werkgeluk: Over
IMG_3576.JPG

Geluk is beïnvloedbaar

Zo blijkt uit tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek in de positieve psychologie.

Wetenschappelijk onderzoek in de positieve psychologie bestudeert de krachten die mensen en gemeenschappen tot bloei laten komen. 

In deze wetenschap wordt geluk gezien als belangrijke buffer tegen werkstress en burn-out. Maar nog belangrijker, door bewuster te zijn van hun werkgeluk maken mensen zichzelf sterker (amplitie) en vitaler. Ze ontplooien zichzelf als ze werken vanuit hun intrinsieke motivatie en hun 'waarden in actie' (Values in Action). 

De zakelijke kijk op 'succes' blijkt veelal gestoeld op aannames die het tegenovergestelde bereiken en uiteindelijk demotiverend werken, met alle gevolgen van dien (stress, burn-out, conflicten)

Onderzoek uit de positieve psychologie toont aan welke psychologische processen er toe doen als het gaat om 'geluk'. De uitdaging is nu om deze nieuwe inzichten in praktijk te laten werken. En die uitdaging gaan we graag aan!

Werkgeluk: Over

Werkgeluk heeft effect

En zeker voor bedrijven, als we kijken naar de cijfers van internationaal onderzoeksbureau Gallup.

Gelukkige medewerkers zijn meer betrokken bij de organisatie en hebben een significant positief effect op bedrijfsresultaten.

Medewerkers ervaren tot wel 50% minder werkstress en burn-out als de organisatie actief aandacht heeft voor het algehele welzijn van haar medewerkers.

Positieve aandacht voor het welzijn van medewerkers verspreidt zich binnen en buiten de organisatie (familie, vrienden, klanten e.a.). Het zogenoemde 'ripple-effect'.

Leidinggevenden zijn voor zo'n 70% bepalend zijn als het gaat om de betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf. Juist leidinggevenden zijn de belangrijke schakels binnen een bedrijf.

De cijfers uit het bedrijfsleven van Gallup laten ons zien hoe 'aandacht voor het welzijn van medewerkers' ver doorwerkt binnen het bedrijf. Gallup acht het van belang dat een leidinggevende aandacht heeft voor hun medewerkers als het gaat om: betekenisvol werken, sociale relaties, financiële zekerheid, gemeenschap en fysieke gesteldheid.

Schermafbeelding 2019-08-20 om 19.00.46.
Werkgeluk: Over
bottom of page