top of page
Losse gesprekken
op naar meer bewustwording

Gesprekken zijn een cruciaal vast onderdeel van het WGM- en Hersteltraject. Waarom? Omdat de materie pas echt gaat landen als je deze tracht toe te passen in jouw leven, jouw werk. De gesprekken zijn een denkoefening, waarin je hardop nagaat hoe je de informatie kan vatten en kan toepassen in jouw situatie.

Wandelpad
Waar sta ik nu?

Unieke  invulling

Iedereen is zo anders in het kijken naar, denken over, ervaren van situaties. Ieder persoon heeft een unieke manier om een situatie te benaderen.

De kracht van werkgeluk zit dan ook in deze unieke benaderingswijze. Daarom zijn gesprekken een absolute must om te groeien en meer te ontdekken dan je nu weet.

De losse gesprekken zijn vrij van invulling. Zoals het WGM-traject een bepaalde volgorde heeft aan onderwerpen, zijn de losse gesprekken los van enige volgorde. De WGM-coach kan interessante topics aanreiken, maar vaak kom je samen al snel op uitdagingen die er nu toe doen.

De gesprekken kunnen op locatie of tijdens een wandeling.

 

Het doel van deze gesprekken is om op een laagdrempelige manier tot bredere inzichten te komen, zodat je meer bewuste stappen kan nemen naar meer werkgeluk.

Neem voor meer informatie contact op met Joep van den Beuken (085-8001204).

Dit is nu eens een coachingstraject dat gewoon leuk en inspirerend is om te doen!

Jolanda

bottom of page