top of page
Prikkelende workshops
een kennismaking met werkgeluk

Workshops geven de mogelijkheid om als team of afdeling samen kennis te laten maken met het begrip werkgeluk en/of thema’s die werkgeluk raken, denk aan: veerkracht, intrinsieke motivatie, psychologische veiligheid.

Je leert met elkaar waarom geluk er toe doet, waardoor je als groep aanknopingspunten ziet die er toe doen in jullie werksituatie.

Zakelijke bijeenkomst
Wat is mogelijk?

Waarom een workshops

Werkgeluk raakt iedereen binnen de organisatie en bereik je niet alleen. Workshops zijn een laagdrempelige manier om informatie tot je te nemen. Met behulp van opdrachten kunnen medewerkers samen kennis maken met aspecten van werkgeluk. 

Workshops geven energie om op verfrissende wijze naar (werk)situaties te kijken, zonder te verzanden in allerlei (oude) discussies.

De ervaring leert dat deze momenten aanzetten tot weer nieuwe ideeën en initiatieven, zeker als mensen die als groep samenwerken dit samen tot zich mogen nemen.

Workshop(s)

Samen met de organisatie en medewerkers wordt gekeken welk thema de aandacht verdient. De workshop stelt medewerkers in staat om voor een moment stil te staan bij aspecten van werkgeluk. Met video’s, uitleg, ervaringsopdrachten en onderlinge uitwisselingen worden thema’s meer eigen gemaakt.

Neem voor meer informatie contact op met Joep van den Beuken (085-8001204).

Dit is nu eens een coachingstraject dat gewoon leuk en inspirerend is om te doen!

Jolanda

bottom of page