top of page
Hersteltraject
op naar meer veerkracht, 3 maanden lang

Psychische klachten kunnen het traject met de WerkGelukMachine belemmeren. 

Het is dan lastig om nieuwe informatie op te nemen. 

Het hersteltraject helpt om gericht te werken aan het weer opbouwen van veerkracht, eveneens een onderdeel van de WerkGelukMachine.

Zo is het mogelijk om ondanks klachten bewust te blijven werken aan (werk)geluk.

Herstel-gesprek

Inventarisatie

1e Herstel-video

2e Herstel-video

Vragenlijsten

Herstel-gesprek

Vragenlijst.png
Scherm.png
Scherm.png

Eindgesprek

Doel van het traject

Het doel van dit traject is bewuster leren zorgen voor jezelf. Psychische klachten zijn in het begin sluimerend aanwezig en hebben direct impact op de veerkracht van de medewerker. Herstel vraagt om inzicht in het herstelproces en het besef dat ‘zorgen voor jezelf’ er toe doet. De begrijpelijke uitleg is op wetenschap gestoeld en stelt de medewerker in staat om bewust stappen te nemen in het eigen herstel. 

Dit traject is verspreid over 3 maanden om de medewerker de tijd te geven deze stappen eigen te maken.

De kracht in dit traject ligt in het feit dat de medewerker niet ziek gemeld hoeft te zijn alvorens te mogen werken aan de eigen (veer)kracht. Het kan zijn dat de medewerker het Traject met de WerkGelukMachine tijdelijk onderbreekt voor het Herstel-traject, om vervolgens weer het Traject met de WerkGelukMachine op te kunnen pakken.

Inventarisatie

Eerst zal er een inventarisatie-gesprek plaatsvinden met de medewerker ter kennismaking en om ervaren klachten in kaart te brengen. Dit gesprek duurt veelal een uur. Alle gesprekken in dit traject zijn vertrouwelijk.

Vragenlijsten

De medewerker zal vragenlijsten ontvangen om de mate van de klachten te duiden. Tevens helpen de lijsten om inzicht te krijgen in de impact van klachten op het dagelijks functioneren. De uitslag is enkel bestemd voor de medewerker.

Herstel-video's

De medewerker ontvangt verspreid twee herstel-video’s. In de video wordt op begrijpelijke wijze uitleg gegeven over het herstelproces. Pas als de medewerker begrijpt waarom bepaalde adviezen er toe doet, is de motivatie om die stappen in praktijk te brengen ook groter. Een video zelf duurt ongeveer een kwartier. De medewerker kan op elk gewenst moment de video bekijken.

Herstel-gesprek

Na iedere herstel-video volgt er een individueel gesprek. Het traject wordt afgesloten met een eind-gesprek. Samen met de psycholoog loopt de medewerker na wat de video heeft uitgelegd. Het gesprek biedt de medewerker de mogelijkheid om hardop te denken over wat herstel van de medewerker vraagt en waarom bepaald herstelgedrag juist zo belangrijk is. Ook is er ruimte om persoonlijke aandachtspunten te behandelen. Het gesprek duurt gemiddeld 45 minuten. Na het gesprek ontvangt de medewerker een samenvatting met daarin de besproken punten en acties. 

Kosten en duur

Het Herstel-traject betreft een afgesloten traject.

De kosten zijn €650 per traject.

Mocht dit traject gedurende het Traject met de WerkGelukMachine plaatsvinden, dan vervallen de kosten voor dit traject. 

Neem voor meer informatie contact op met Joep van den Beuken (085-8001204).

Vragenlijst.png
Scherm.png
Inventarisatie
Vragenlijsten
Herstel-video's
Herstel-gesprek
WGMbovenin_1920x500_edited_edited.jpg

Geluk is de ervaring van vreugde, tevredenheid, of positief welzijn, gecombineerd met een gevoel

dat het (werk)leven goed, betekenisvol en de moeite waard is.”

Sonja Lyubomirsky

Definitie Werkgeluk

Dit is nu eens een coachingstraject dat gewoon leuk en inspirerend is om te doen!

Jolanda

bottom of page