top of page
Traject WerkGelukMachine
inspiratie, het hele jaar door

Aan de hand van video’s, opdrachten, individuele gesprekken, de werkmap van de WerkGelukMachine en eigen initiatieven wordt het besef van werkgeluk onder medewerkers aangewakkerd.

Zo gaat iedereen zelf én samen aan de slag met werkgeluk .

Feedback

Inventarisatie

1e WGM-video

2e WGM-video

WGM-map

WGM-gesprek

WGM-map.png
Scherm.png
Scherm.png

Doel van het traject

Het doel van het traject is aanwakkeren van het besef dat geluk er toe doet, zowel bij medewerkers als het bedrijf. Werkgeluk leer je niet in een middag en zeker niet in je eentje. (Werk)geluk is zo’n breed onderwerp en het raakt de hele organisatie. Dit traject is daarom verspreid over een periode van meer dan een jaar om zo medewerkers druppelsgewijs kennis te laten maken met (werk)geluk. Deze periode geeft de mogelijkheid om opgedane kennis daadwerkelijk in praktijk te brengen, ieder op een eigen unieke manier.

De kracht in dit traject ligt in de combinatie dat medewerkers een jaar lang individueel begeleid worden én dat alle medewerkers zo sámen werkgeluk in praktijk brengen. Als werkgeluk centraal staat in de organisatie, dan worden we daar allemaal beter van, zowel de medewerkers als het bedrijf!

Inventarisatie

Samen met de organisatie lopen we na we waar de behoeften liggen als het gaat om werkgeluk binnen het bedrijf. Denk aan onderwerpen als het gevoel van betrokkenheid onder medewerkers, het kunnen aanspreken van ieders (intrinsieke) motivatie, het creëren en onderhouden van een buffer tegen stress, het stimuleren van openhartigheid en directheid onderling, het vinden van persoonlijke groei. Dit gesprek vormt de basis van het traject met de WerkGelukMachine.

Met de medewerkers zelf zullen er kennismakingsgesprekken plaatsvinden, waarin persoonlijke behoeften worden besproken en het traject echt van de medewerker zelf wordt. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

WGM-map.png

WGM-map

Aan het begin van het traject ontvangt iedere medewerker een WerkGelukMachine-map, inclusief stickers en vragenlijsten. De map biedt een totaaloverzicht van de WerkGelukMachine en het gehele traject. Naast de wetenschappelijke definities is ruimte voor persoonlijke notities. Gaandeweg het traject wordt de map ingevuld met stickers en notities en ontstaat er een unieke persoonlijke WGM-map, waarin de medewerkers in één oogopslag kunnen zien wat er voor hen toe doet.

Scherm.png

WGM-video's

Maandelijks ontvangen medewerkers een WGM-video. Iedere video behandelt een gedeelte van de WerkGelukMachine, inclusief wetenschap, vragenlijsten, opdrachten, verwijzingen naar de WGM-map en verwante video’s ter inspiratie. De video zelf duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten. Medewerkers kunnen op elk gewenst moment de video bekijken.

WGM-gesprek

Na iedere video is er een individueel gesprek gepland. Samen met de WGM-psycholoog lopen medewerkers na wat de video hen zegt, wat opviel en hoe de opdrachten gingen. Het gesprek biedt de mogelijkheid om hardop na te denken over wat persoonlijk geluk is. Ook is er ruimte om persoonlijke vraagstukken te behandelen, mochten deze er zijn. Het gesprek duurt gemiddeld 45 minuten. Na het gesprek ontvangen de medewerkers een samenvatting met daarin de besproken punten en acties.

Feedback

Het WGM-traject kent in totaal vijf blokken aan informatie. Ieder blok bestaat uit 3 à 4 video’s en wordt afgesloten met een feedback-moment voor zowel de medewerkers als met de organisatie. Op deze manier kan het traject al lopende verfijnd worden. De WerkGelukMachine zelf biedt een structuur aan voor de vele wetenschappelijke onderwerpen in de positieve psychologie. De praktijk leert ons dat al doende pas duidelijk wordt wat specifieke aandachtspunten zijn. Het is dan mogelijk dit in het traject te implementeren.

Kosten en duur

Het traject met de WerkGelukMachine betreft een jaarlijks abonnement.

De kosten zijn €3.000 per medewerker per jaar.

Neem voor meer informatie contact op met Joep van den Beuken (085-8001204).

Inventarisatie
WGM-map
WGM-video's
WGM-gesprek
Feedback

Dit is nu eens een coachingstraject dat gewoon leuk en inspirerend is om te doen!

Jolanda

bottom of page