top of page

Wetenschap in de WerkGelukMachine

Theorieën en onderzoeken uit de positieve psychologie

De WerkGelukMachine is een model gebaseerd op wetenschappelijke theorieën en onderzoeken uit de positieve psychologie. In de WerkGelukMachine krijgen begrippen uit deze theorieën hun plek en is inzichtelijk hoe het ene begrip het andere begrip beïnvloedt. De 'machine' is een visualisatie om spelenderwijs te ontdekken wat de rol en betekenis van elk begrip voor diens eigen werkgeluk is. De vertaling naar de praktijk maak je middels opdrachten en oefeningen zelf.

De begrippen in de WGM komen onder andere uit de volgende theorieën/modellen:

  • Definitie (werk)geluk van Sonja Lyubomirsky (video en artikel)

  • Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) van Richard M. Ryan en Edward L. Deci (video en artikel);

  • Psychologisch Kapitaal (PsyCap) van Fred Luthans (video en artikel);

  • Flow Theory van Mihaly Csikszentmihalyi (video en artikel);

  • Values in Action (VIA) van Martin Seligman en Christopher Peterson (video en artikel);

  • Job-Demand Resources Model (JD-R) van Arnold Bakker en Wilmar Schaufeli (video en artikel);

  • Circle of Courage van Martin Brokenleg en Larry Brendtro (video en artikel); 

  • Psychological Safety van Amy Edmondson (video audio en artikel);

  • Nonvoilent Communication (NVC) van Marshall Rosenberg (video en artikel).​

IMG_8363_edited_edited_edited_edited.jpg
Betekenis Geluk.png
IMG_8361_edited_edited_edited.jpg

De begrippen in de WerkGelukMachine komen overeen met het kader van het Huis van Werkvermogen, waarin het gaat om brede en blijvende inzetbaarheid van medewerkers. De WerkGelukMachine geeft praktische handvatten om het eigen werkgeluk en daarmee het werkvermogen te vergroten. Onderstaand artikel geeft een verkenning van het Huis van Werkvermogen door de bril van de WerkGelukMachine.

De WerkGelukMachine en het ‘Huis van Werkvermogen'

Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers ´echt werk maken van duurzaam inzetbaar zijn? Hoe geef je invulling aan het Huis van Werkvermogen op een inspirerende manier? De WerkGelukMachine geeft praktische handvatten om het eigen werkgeluk en daarmee het werkvermogen te vergroten. Een verkenning van het Huis van Werkvermogen door de bril van de WerkGelukMachine.

bottom of page