top of page
WGM Post Its LG.png

Workshops

Werkgeluk verspreiden

Workshops werkgeluk

Wil je als groep groeien, ontdekken waar jullie samen toe in staat zijn en vooral samen iets wezenlijks tot stand brengen? Dan kan deze workshop jullie helpen om jezelf op een inspirerende en praktische manier te leren kennen. Gedurende de meetings wordt je uitgedaagd om je eigen situatie te observeren: wat is mijn wens, welke behoeften zijn belangrijk voor mij, wat motiveert mij, wat lukt om in praktijk te brengen? Middels de WerkGelukMachine leer je jezelf en elkaar op verschillende gelukniveau's kennen, waar je normaal nooit bij stil zou staan.

In deze workshop ga je in groepsverband op onderzoek naar persoonlijk werkgeluk en de betekenis van werkgeluk binnen de organisatie. Werkgeluk op de werkvloer verspreid zich via die personen die hun eigen werkgeluk weten te managen. Het begint bij het ontdekken van ons eigen werkgeluk.

Onze missie is het creëren van meer gelukservaringen binnen bedrijven. Met name leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij het vergroten werkgeluk. Alleen met ondersteuning en inzicht bij het management kan werkgeluk zich daadwerkelijk verspreiden binnen het bedrijf.

Als groep werk je aan een persoonlijke WerkGelukMachine tijdens bijeenkomsten, online meetings en coachingsmomenten. Inspiratie, ervaring en nieuwe inzichten groeien tijdens het maken van afwisselende opdrachten, vragenlijsten en het uitwisselen van ervaringen. Werkgeluk krijgt een concrete betekenis en de deelnemers gaan zien waarom werkgeluk er in hun functie toe doet. Het is spelenderwijs ontdekken waarom geluk in het werk er toe doet.

Afhankelijk van de groep kan de workshop worden toegespitst op het stimuleren van werkgeluk op de werkvloer, het vergroten van intrinsieke motivatie onder medewerkers, het ontdekken van potentieel binnen een afdeling, het vinden van creatieve mogelijkheden om een positieve mindset te stimuleren etc.

Een open traject kan bestaan uit:

 • informatieve presentaties

 • gevolgd door (tweewekelijkse) korte meetings voor een langere periode om zo de follow-up erin te houden

 • bij aanvraag aangevuld met individuele gesprekken 

Het veelvuldig bespreken van werkgeluk draagt bij aan het sterker inbedden van werkgeluk op de werkvloer. Ook kan er gerichter worden ingesprongen op concrete situaties en ontwikkelingen op de werkvloer.

Een vaster omlijnd traject kan bestaan:

 • individuele kennismakingsgesprekken / introductiemeeting

 • 5 grote meetings van ieder een dagdeel, met ieder gerichte opdrachten om zelf in praktijk te brengen

 • 2 individuele coachingsgesprekken 

Deze opzet is gestoeld op de werkwijze die veelvuldig gebruikt wordt. De follow-up ligt meer bij het bedrijf en de mensen zelf.

In beide trajecten bestaat het naslagwerk uit: 

 1. een persoonlijke map WerkGelukMachine met stickers

 2. formulieren van de opdrachten en vragenlijsten

 3. concrete initiatieven en ideëen voor meer werkgeluk op de werkvloer

Duur traject:

Gemiddeld duurt een werkgelukstraject 3 maanden tot een half jaar.

Kosten:

Op basis van offerte.

Neem hiervoor contact op met Joep van den Beuken.

Samen kijken we wat mogelijk is en wat er vooral toe doet.

IMG_8363_edited_edited_edited_edited.jpg
IMG_8361_edited_edited_edited.jpg
VIA kaartjes.JPG
WGM%20Post%20Its%20foto_edited.jpg
VIA%20Kaartjes%202_edited.jpg
Presentatie WGM scherm.JPG

Is werkgeluk altijd mogelijk?

Werkgeluk is besmettelijk. Zodra je als medewerker of leidinggevende werkt aan jouw werkgeluk, dan beïnvloed je jouw werkomgeving altijd ten positieve. Of dit voldoende is om het hele team werkgelukhig te krijgen, hangt af van het blijven stimuleren van werkgeluk op de werkvloer. Belangrijk is om te begrijpen hoe werkgeluk bij jouzelf werkt en hoe je dit samen kunt vergroten. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wat is de bedoeling van een kennismakingsgesprek/introductiemeeting?

Ter kennismaking met ons en introductie van het workshoptraject kan er gekozen worden voor

 • individuele kennismakingsgesprekken,

 • een introductiemeeting

 • of een combinatie van beiden. 

Een individueel kennismakingsgesprek maakt het mogelijk om huidige werksituaties in meer vertrouwen te inventariseren. In de introductiemeeting krijgt de groep een uitleg over het workshoptraject en leren de deelnemers elkaar al kennen. Belangrijk is het delen van persoonlijke verwachtingen, behoeften en mogelijkheden.

Wat gebeurt er in een individueel coachingsgesprek?

De individuele coachingsgesprekken maken het mogelijk om persoonlijke uitdagingen, verdiepende vragen of persoonlijke situaties 1-op-1 te bespreken. De vijf grote meetings geven vele nieuwe inzichten over werkgeluk. In deze meetings is niet altijd genoeg tijd om alle persoonlijke vragen en situaties te bespreken. Een individueel coachingsgesprek geeft ook de mogelijkheid om geluksaspecten beter af te stemmen op de situatie van de persoon zelf.

Waar vinden de workshops plaats?

Op het werk in een aparte ruimte. Het doel van de workshops is het vergroten van persoonlijk werkgeluk en het concreet verspreiden van werkgeluk op de werkvloer. De beste manier om dit te realiseren is middels brainstormen over werkgeluk in de omgeving waar de deelnemers het gaan toepassen.

Waarom hebben leidinggevenden een cruciale rol als het gaat om werkgeluk?

Om gelukservaringen binnen een bedrijf te laten toenemen, hebben (in)formele leidinggevenden (sleutelfiguren) een bijzondere positie binnen bedrijven :

 • zij hebben direct invloed op de bedrijfspolitiek en het scheppen van de cultuur op de werkvoer : in het creëren van verwachtingen, het bieden van veiligheid, het geven van vertrouwen, het stellen van doelen e.a.;

 • vaak wordt verwacht dat zij het voorbeeld zijn voor de medewerkers;

 • en ze hebben interactie met de meeste mensen gedurende de dag.

Daarnaast blijkt uit internationaal onderzoek dat zo’n 70% van de leidinggevenden verantwoordelijk is voor het verschil in bevlogenheid van teams in een organisatie. Ook zijn leidinggevenden de meest genoemde reden voor medewerkers om hun baan op te zeggen.

Hun invloed is cruciaal en van grote betekenis voor de ervaren en verspreiden van werkgeluk op de werkvloer.

bottom of page