top of page

De kracht van de mind

Het beeld dat je over jouw werk hebt, jouw zogenoemde ‘werk-realiteit’, verandert. Als je ouder wordt, een andere fase ingaat en ervaringen opdoet, wordt de betekenis van werken anders. En zo hebben we allemaal onze 'werk-realiteit'. We kijken allemaal op onze eigen manier naar het werk. En toch praten we veelal over het werk, alsof de ervaringen en verwachtingen hetzelfde zijn. Maar dat is puur een illusie. Onze mind werkt allemaal anders.

Toch gaan we binnen organisaties uit van de illusie dat we allemaal hetzelfde zien en ervaren. Alsof iedereen hetzelfde is: in werkprocessen, in bedrijfsregels, in doelstellingen, in functioneringsgesprekken. Zo is een bedrijf georganiseerd. Maar niets is minder waar. De mind is per medewerker anders georganiseerd en in potentie krachtiger en interessanter dan we mogelijk denken.

De mind is simpel gezegd een verzamelwoord voor alle bewuste en onbewuste processen die jou bezig houden. De mindset is de manier waarop die processen zijn georganiseerd, oftewel de manier waarop jij ‘kijkt’ en (bewust of onbewust) bepaalt hoe jij handelt. De invloed van de mind is groter dan je wellicht beseft. De mind heeft invloed op hoe je met situaties omgaat: hoe je jezelf ziet en hoeveel vertrouwen je in jezelf hebt, de mogelijkheden en kansen die je ziet en aangaat, hoe bewust je iets ervaart en welke betekenis je er aan geeft. De invloed van de mind beperkt zich niet alleen tot het mentale. De mind heeft ook invloed op ons lichaam, zo blijkt uit doorbrekend onderzoek 'Counterclockwise'.

In 1979 deed Ellen Langer, professor in de psychologie op Harvard University, een week lang onderzoek bij mannen van 75 jaar. De mannen wisten weinig van wat het experiment inhield, enkel dat ze naar een retraite zouden gaan en geen foto’s, kranten, magazines of boeken van na 1959 mee mochten nemen. Toen ze aankwamen, werd hen de opdracht gegeven om net te doen alsof ze in het jaar 1959 leefden. Toen waren de mannen 55 jaar, 20 jaar jonger. Ze werden geïnstrueerd om over onderwerpen uit die tijd te praten, zoals President Eisenhower, hun banen in die tijd en het nieuws uit 1959. Oude kranten en magazines lagen op tafel. Kortom, alles werd zo gecreëerd dat ze de wereld door de lens waarnamen van toen ze 55 jaar waren.

Ellen Langer wilde met haar onderzoek aantonen dat onze ‘mentale constructie’, de manier waarop we onszelf waarnemen, direct invloed heeft op ons fysieke verouderingsproces. En dat is precies wat het aantoonde. De mannen werden voor en na de retraite getest en de meeste mannen waren fysiek significant flexibeler, hadden een betere houding en zelfs een verbeterde handkracht. Het zicht verbeterde met bijna 10%, alsook hun geheugen. Doordat de mannen hun mind lieten geloven alsof ze 55 jaar waren, ging hun lichaam en geheugen beter functioneren. Ze gingen als het ware terug in de tijd, zowel fysiek als mentaal.

Dit onderzoek laat zien hoe krachtig de mind is:

  • in wat de mind waarneemt en als 'realiteit' aanschouwt,

  • bepaalt hoe je je voelt

  • en wat jouw capaciteit is.

Met andere woorden: hoe jij jouw werk aanschouwt, jouw 'werk-realiteit', bepaalt grotendeels hoeveel potentie je van jezelf benut.

Daarom zijn vragen als 'Wat is de betekenis die jij vindt in jouw werk?' en 'Wat is belangrijk voor jou als het gaat om werkgeluk?' niet onbelangrijk. Door hierover te praten en ermee te spelen, vergroot je jouw bewustzijn en creëert jouw mind een nieuwe realiteit. Je komt meer in jouw kracht alleen door via de lens van werkgeluk te kijken. Net zoals die mannen die zich weer even 55 waande.

תגובות


bottom of page