top of page

Werkgeluk is niet duur, wel nodig

Het is een illusie om te denken dat werkgeluk verspilling is van tijd en geld. Het idee dat werkgeluk zoveel extra geld zou kosten, klopt niet. Er zijn geen indrukwekkende bedrijfsuitjes, grote feesten, borrels, of een dure herinrichting van de werkruimte nodig om medewerkers gelukkiger te laten zijn op het werk.

Werkgeluk gaat juist om de kleine momenten tijdens en rondom werktijd, die het verschil kunnen maken tussen dag en nacht. Zoals de waardering die je als medewerker krijgt, support bij het maken van fouten, begrip als het even tegenzit, gevoel van erkenning als jou om advies wordt gevraagd. Werkgeluk gaat om ‘het zien van elkaar als mens’ en dat hoeft geen geld te kosten. Wel vraagt het om (bewuste) investering in alle medewerkers in de vorm van aandacht, betrokkenheid, willen weten wat er speelt, vertrouwen op de kundigheid van je mensen, medewerkers uitnodigen tot initiatieven, creatief meedenken met je mensen wat nodig is. Werkgeluk is een investering die vraagt om anders organiseren, anders denken en anders doen. En ja, dit kost tijd en energie van iedereen.

Maar wat als je deze investering niet doet? Dan is het goed om te beseffen dat het niets-doen-aan-werkgeluk een enorme schadepost met zich meebrengt. Uit onderzoek (Gallup, 2015) blijkt dat:

  • gemiddeld 11% van de mensen in Frankrijk en Duitsland zijn betrokken in hun werk. Deze mensen staan op met een glimlach en hebben zin in hun werk.

  • niet-betrokken medewerkers, oftewel die medewerkers die naar het werk gaan omdat ze betaald worden, maar geen initiatief nemen, zijn goed voor 61% in Frankrijk en 58% in Duitsland.

  • de derde categorie zijn de actief niet-betrokken medewerkers en telt de overige 28% in Frankrijk en 31% in Duitsland. Deze medewerkers zijn zo ongelukkig op het werk dat ze amper aanwezig zijn om zo hun ontevredenheid tentoon te spreiden. Dit is de groep die eigenlijk de boel komt saboteren of het bedrijf kapot probeert te maken. Het is zelfs zo schadelijk dat actief niet-betrokken medewerkers een slecht imago tentoonspreiden door hun gedachten te delen met familieleden, vrienden en anderen die het willen horen.

Aandacht voor werkgeluk helpt het bedrijf om haar medewerkers een meer betekenisvolle rol te laten vervullen binnen de organisatie. Als jouw inbreng als medewerker gewaardeerd wordt en ook nog eens gestimuleerd, dan wil je graag geven als medewerker. Dit is pure mensen-logica die iedereen begrijpt. Het is alleen een uitdaging om uit het vaste denkpatroon van bedrijfsvoering te stappen om de mens in de medewerker te zien. Werkgeluk vraagt om wakker geschud te willen worden.

Je kunt mensen niet blijven motiveren met bonussen of extra gadgets. Geld of andere externe motivatiebronnen motiveren medewerkers voor slechts korte tijd. Binnen een paar weken (misschien maanden) is dit de nieuwe norm voor ze. Dat kun je de mensen niet kwalijk nemen. Dit is normaal bij iedereen, net als bij de aanschaf van een auto, waarbij die 'nieuwe auto' uiteindelijk toch die 'gewone auto’ wordt. Het gelukseffect is tijdelijk bij externe motivatiebronnen. Je kunt mensen ook niet vragen om eens wat meer gemotiveerd te zijn of zomaar met ideeën te komen. Er is geen commando-knop die je op 'aan' kan zetten om mensen te motiveren. Motivatie gaat om energie en vraagt om een constante wisselwerking tussen medewerkers en bedrijf.

Maar als je medewerkers daadwerkelijk een rol van betekenis laat spelen en hun waarde en inbreng onderkent, dan groeien mensen, dan raken ze intrinsiek gemotiveerd en dan willen mensen geven. Geven is een natuurlijke behoefte van de mens: we willen anderen helpen, iets goeds doen, er zijn voor anderen. Dat geeft een goed gevoel. De uitdaging voor bedrijven is om ruimte en aandacht te blijven geven aan werkgeluk. Het is uiteindelijk een investering die alle kosten te boven gaat. Het gaat namelijk om menselijk geluk, een 'motor' die zichzelf versterkt en die zichzelf uitbetaald in:

meer initiatieven op de werkvloer, betere werkprestaties, meer innovatie, meer creativiteit, minder (ziekte)verzuim, meer verbondenheid tussen medewerkers.

Werkgeluk gaat ons allemaal aan en vraagt om continue aandacht!

bottom of page