top of page

Werkgeluk... een serieuze zaak

Bij werk denken we vaak nog dat sociale contacten, lachen op de werkvloer, lol hebben met wat je doet een fijne bijkomstigheid is, maar niet meer dan dat. Tijdsverspilling of, iets aardiger, een privé-aangelegenheid. Maar is dit eigenlijk wel zo?


We staan er onvoldoende bij stil dat zulke kleine geluksactiviteiten leiden tot duurzaam werkgeluk. Laat staan dat deze geluksactiviteiten leiden tot meer productiviteit, betere prestaties, meer verkoop, beter leidinggeven, minder werkstress, minder ziekmeldingen, minder verloop of gezondheidsinterventies.

Toch is dat zo. Werkgeluk is van veel grotere waarde dan we ons beseffen … vooral tijdens werktijd!

Innoverende bedrijven

Innoverende bedrijven als Google, Pixar, Red Bull, het Ministerie van Economische zaken in Kopenhagen (Mindlab) en Volkswagen, zien in dat het creëren van zeer coole creatieve werkplekken medewerkers inspireert tot anders denken, meer creativiteit.

Bedrijven als Atlassian, Patagonia, Google, Coors, Toyota, Joie de vivre hotels gebruiken ‘happiness boosters’ in hun bedrijfsvoering waardoor medewerkers in werktijd werken aan geluksmomenten en inspirerend werken.

Waarom zouden bedrijven dit doen?

Tijd is toch geld? Waarom werktijd besteden aan zoiets als ‘werkgeluk’? Simpel: werkgeluk maakt ons kwalitatief beter in wat we doen.

Shawn Achor, inspirerend onderzoeker en spreker (zie TED-talk), legt de vinger op de zere plek: succes leidt niet tot duurzaam geluk. Onze levenssuccessen - waar we allemaal druk mee bezig zijn om op te bouwen - zoals toegelaten worden tot een goede opleiding, het krijgen van een goede baan, het hebben van de juiste partner, het kopen van een mooi huis...al die acties leiden niet tot blijvend geluk, ook al denken we dat van wel. We zullen weliswaar kort gelukkig zijn als we die baan hebben, als we de sleutel van het huis hebben of succes hebben gehaald, maar binnen afzienbare tijd zijn we al aan gewend aan dat succes en al bezig met ons volgende succes. We rennen zo van succes naar succes en schieten ons geluk voorbij.

Maar waar moeten we ons dan wél mee bezig houden?

Shawn Achor legt in zijn boeken ‘The happiness advantage’ en ‘Before happiness’ met behulp van wetenschappelijke onderzoeken uit dat het principe van succes juist andersóm werkt: niet succes leidt tot geluk, maar geluk leidt tot succes.

'Gelukkig zijn' heeft diverse positieve uitwerkingen op het functioneren van ons brein, onze algehele gezondheid, gemoedstoestand en sociaal contact met anderen. Enkele simpele voorbeelden: als we gelukkig zijn stellen we vervelende zaken minder uit, worden we creatiever en zien we meer mogelijkheden. We verbeteren onze focus en verminderen onze stress en angst. Het blijkt dat gelukkige mensen succesvoller in het leven zijn en hierbij gaat geluk vooraf aan succes.

Het start bij het simpelweg creëren van meer geluksmomenten op het werk! Als medewerkers meer en meer weten wat hen intrinsiek motiveert en uitdaagt in hun werk, komen ideeën en voorstellen als vanzelf.

Als er van werken meer een spel wordt gemaakt, dan is er meer uitdaging en ontstaat er meer dynamiek en flow. Voor bedrijven is het een uitdaging om oude niet-werkende principes over werkethos te vervangen door ruimte voor stimulerende initiatieven die meer werkgeluk onder medewerkers brengen. Wetenschap laat zien dat werkgeluk een serieuze werktool binnen bedrijfsvoering is. De vraag is wanneer we hiermee aan de slag gaan en werkgeluk serieus nemen!

bottom of page